Aanleveren van teksten website/nieuwsbrief

Format voor aanleveren teksten (alleen voor klaver 4 leden) voor website en nieuwsbrief van Happiness4all.

  • Lettertype: Calibri 12

  • Tekst aanleveren als .doc bestand

  • Plaatjes aanleveren als .JPG bestand en aangeven bij welke tekst dit plaatje hoort.

Voorbeeld format:

Dag en datum – Naam Activiteit (bijvoorbeeld Vrijdag 6 januari – Happy Dance)


Tekst (max. 15 – 20 regels A4 formaat)

 

 

 

 

 

Verzorgd door: (Bedrijfs)naam
Locatie en adres: (Straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
Tijd:
Kosten:
Aanmelden:
Meer informatie:
Volgende data: (als het een terugkerende activiteit betreft)

 

  • Als de activiteit al op de website staat, geef dan alleen de gewijzigde datum, plaats of gegevens door. Vermeld je naam en de activiteit die het betreft.

  • Wil je iets kleins wijzigen in een reeds geplaatste tekst, kopieer die tekst dan van de website, maak rood wat eruit moet of gewijzigd is en zet de juiste/vervangende tekst erbij in schuine letters.

Aanleveren teksten:
Je kunt gedurende de hele maand / het hele jaar teksten aanleveren. Na aanlevering staat de tekst gemiddeld binnen een paar dagen – 1 week op onze website. Als je wilt dat jouw item in de eerstvolgende nieuwsbrief wordt vermeld dan dien je de tekst uiterlijk vóór de 25e van de voorafgaande maand aan te leveren bij agenda@happiness4all.nl

Let op: Als je teksten niet volgens het format aanlevert, is het mogelijk dat je ze terug krijgt. Happiness4all is een vrijwilligersorganisatie en de website en Nieuwsbrief worden dan ook in de vrije tijd bijgehouden. Het format is er dan ook om iedereen tijd te besparen.