Margriet den Arend vanuit Vrijzinnigen uit Bennekom – Gesprekskring omgaan met dementie

We worden steeds vaker geconfronteerd met dementie en de ingrijpende gevolgen ervan.

Het kan jezelf betreffen maar ook dierbaren en anderen in je directe omgeving.

Gedurende deze bijeenkomsten zal stilgestaan worden bij de meer algemene aspecten (oorzaken, verloop, veranderend gedrag) van dementie.

Verder zal het omgaan met levensveranderingen als gevolg van dementie aan de orde komen.

De onderwerpen worden naar behoefte en in onderling overleg vastgesteld. Te denken aan:
–  levensvragen
–  afhankelijkheid
–  zingeving

De opzet en voortgang van de gesprekskring ‘omgaan met dementie’ wordt in afstemming met Rinke Visser, van de ‘krachtkring dementie’ gerealiseerd en is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

De gesprekskring wordt begeleid door Margriet den Arend.

Zij is opleider, trainer en intervisor bij zorgopleidingen in het domein ouderenzorg en heeft zich gespecialiseerd in de belevingsgerichte zorg.

Momenteel zijn er reeds bijeenkomsten vastgelegd in de Ontmoeting / Vrijzinnigen Bennekom tot en met juni 2018, voor meer informatie zie: www.margrietdenarend.nl , www.vrijzinnigenbennekom.nl 

of neem contact op met Margriet den Arend: contact@margrietdenarend.nl
Tel.: 0629378555