Nieuws van het bestuur

Afgelopen overleg stond onze bestuursbijeenkomst in het teken van de website. Daar mag wat aan veranderen en dat gaan we doen!
Het vraagt enige tijd en ruimte om dit proces te realiseren. Op dit moment is de basis voor een vernieuwde site gelegd en werken wij de opbouw verder uit.

Wat is er volgens jou nodig voor de website?

We vragen ons ook af welke wensen er leven binnen het netwerk van Happiness4all ten aanzien van de website. Graag zien we jouw reactie tegemoet met wat jij graag op een vernieuwde website ziet. Het hangt ook samen met wat mogelijk is, maar we nemen jouw inbreng ter harte en mee in het vernieuwingsproces. Dus:

Wat zie jij graag op de website van Happiness4all?
Heb jij nog andere ideeën over de website?
Laat het ons weten!

Wat is er nodig om Happiness4all te doen bruisen?

Dit gebeurt niet vanzelf! Daarom is het van belang dat wij allen, het hele Happiness4all netwerk, actief betrokken zijn bij wat nodig is om energie en actie te creëren voor het voortbestaan van Happiness4all! Met flow of energy komt creatie! Dat is de reden waarom wij jou vragen om aan te geven waar jij actief aan wilt deelnemen binnen ons netwerk of waar jij het bestuur ondersteuning kunt bieden. Vele handen maken licht werk. Dat kunnen wij samen!

Waarmee help jij of ondersteun jij Happiness4all het komende jaar?

Hulp/ondersteuning kan zijn op het gebied van:
• Inspiratieavonden (voor de coaches, therapeuten, masseurs, trainers of healers/readers)
• Geluksdag
Happy Dance
• Organisatie van nieuwe activiteiten zoals lezingen of workshops voor persoonlijke ontwikkeling
• Organisatie van nieuwe activiteiten zoals lezingen of workshops voor zakelijke ontwikkeling
• Website redactie
• Facebook redactie
• Nieuwsbrief redactie

En: Welke ideeën heb jij zelf om Happiness4all te ondersteunen?

Het verzoek is nu aan jou om ons in een mail te laten weten waarmee jij het komende jaar Happiness4all kunt helpen. Graag zien we jouw reactie tegemoet via bestuur@happiness4all.nl

Happy Greets!
Nicoline, Isabella, Marian en Helen-Rose