Nieuwe lessenserie Kundalini Yoga

sg15-10761Het thema van de nieuwe lessenserie is Transformatie. Er is één constante in het leven: alles verandert continu. Leven is per definitie in beweging, het transformeert steeds in iets nieuws. Het is dus niet de vraag of je wil veranderen of niet, maar waar de verandering je naar toe zal voeren. Kundalini Yoga helpt je om wakker te worden, te breken met herhalende patronen die je geen goed doen en een zelf-bewust levenspad te volgen.

In deze tijd gaan veranderingen steeds sneller en moeten we onszelf richting geven. Bestaande instituties (kerk, familie, cultuur en samenleving) en zekerheden zijn weg gevallen. Dit schept voor veel mensen verwarring of onzekerheid, door de veelheid aan keuzemogelijkheden en de druk van zelfverantwoordelijkheid. Het hoge levenstempo, prestatie eisen en de informatiedichtheid veroorzaken veel stress. Bovendien worden wij mensen steeds gevoeliger.

Kundalini Yoga biedt perfecte technieken voor deze turbulente en onzekere tijden. Het helpt je om diep te ontspannen, emoties te voelen en los te laten en maakt je stemming lichter. Je vergroot je energie, (mentale) kracht en incasseringsvermogen. Bovendien brengt Kundalini Yoga je bij je Ware Zelf. Dat deel van jou dat helder, vredig en kalm is, niet beïnvloed door emoties en gedoe.  Je ervaringen in deze staat van zijn gaan de basis vormen voor je identiteit, eigen waarden, jouw innerlijke kompas.  Van daaruit kan je keuzes maken en nieuwe gewoontes ontwikkelen die jou dienen.

Rinske Frederiks geeft Kundalini Yoga op maandagochtend en –avond, woensdagavond en vrijdagochtend. Ramón Eikenaar geeft Kundalini Yoga voor mannen op donderdagavond.

Datum en tijd: 9 januari t/m 7 juli (zie lestijden op de website)
Plaats: Yogacentrum Suniya, Haagsteeg 4 in Wageningen
Zie voor meer informatie: http://kundaliniyogawageningen.nl