Donderdag 12 april – God 3.0 Werkelijke, wezenlijke en wenselijke religie

Wat is er over van het godsbegrip nu het levensbeschouwelijke landschap van ons land ingrijpend is veranderd? Andere religies zijn aan onze kant van de horizon verschenen. Zijn die minder waar dan bijvoorbeeld het christendom? Bovendien heeft het wetenschappelijke wereldbeeld zich aangediend. Is er dan nog wel plaats voor een God die eerder bekend stond als schepper en die voor wonderen kon zorgen? Ontkerkelijking heeft ervoor gezorgd dat vijf zesde van de bevolking het levensbeschouwelijke heil buiten de kerken en andere genootschappen zoekt. Het aandeel atheïsten in de bevolking lijkt groeiende.

Als dit de situatie is, hoe ziet God er dan uit in de 21e eeuw? Wat ligt eigenlijk ten grondslag aan de menselijke betrokkenheid op een God? Als we die rand voorwaarden kennen, moet het mogelijk zijn te verkennen welk godsbeeld de 21e-eeuwers kan aanspreken. Als we het godsbeeld in verband kunnen brengen met algemeen menselijke kenmerken, blijkt er aanleiding oude tegenstellingen, zoals tussen religie en atheïsme, geloof en ongeloof, opnieuw te doordenken. Dan komt na de traditionele God 1.0 en de gemoderniseerde God 2.0 een God 3.0 voor deze eeuw in zicht.

André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij uitgeverij Parthenon verscheen van zijn hand ‘God 3.0: Voorbij godsdienst en atheïsme’. Andere boeken van hem zijn ‘Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit’ (Parthenon) en ‘Boodschap aan elkaar: Gids voor het zingevingsgesprek tussen generaties’ (Skandalon). Zijn meest recente boek is ‘Kieswijzer levensbeschouwing’ (AUP).

Locatie en adres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, Bennekom
Tijd: 20.00 uur
Kosten: €7,00 voor leden / €10.00 voor niet-leden
Aanmelden: Niet nodig
Contact : Loek Treep, tel. 0317 424962, e-mail: treep@upcmail.nl
Meer informatie: www.vrijzinnigenbennekom.nl
Volgende data:  12 april