Vrijdag 27 oktober – Focus op innerlijk kompas door Marieke Hoeve bij Vrijzinnigen Bennekom

In deze training oefenen we (verder) om focussend en met open hart in contact te staan met jezelf en de ander, met als doel het steeds beter kunnen varen op je eigen innerlijk kompas. Ook gaan we dieper in op het ‘reflectief’ luisteren, wat wil zeggen dat je leert om te spiegelen en samen te vatten wat de ander zegt. Dit doet de luisteraar niet voor zichzelf maar om de focusser de gelegenheid te geven de woorden te toetsen. Hierdoor ben je goed in staat om een echt maatje voor de ander te zijn, om de ander te helpen zijn of haar eigen waarheid te vinden. En we leren vaardiger omgaan met de kritische delen in onszelf zodat ze meer bondgenoot van ons worden. Wie zich eenmaal het focussen eigengemaakt heeft, neemt het als vanzelf mee in alles wat hem/haar bezighoudt. Zoals Gene Gendlin, grondlegger, omschrijft: Focusing deepens everything that we do’ en dat kan ik helemaal onderschrijven. Onderliggend doel van deze vervolgtraining is om voor wie dit wil, een netwerkje op te zetten, zodat de deelnemers onderling luisterend bij elkaar aanwezig kunnen zijn. De training is ervaringsgericht en wordt ondersteund door praktisch oefenmateriaal.

Deze training is een vervolg op de basistraining maar daar we op een andere manier lesstof herhalen en verdiepen is deze ook toegankelijk voor ‘nieuwkomers’ die nog niet bekend zijn met focusing.

Locatie: De Ontmoeting, Emmalaan 1, Bennekom

Tijd: 5 vrijdagmiddagen van 14.15 – 16.30 uur

Data: 29 september, 13 en 27 oktober, 17 november, 1 december.

Kosten: €80,00 Voor leden/begunstigers €60,00

www.vrijzinnigenbennekom.nl opgave via inschrijfformulier