Paramedisch & psychosociaal Mediumschap
Zo 15/11, 22/11, 06, 12, 13/12
Van 10:00 tot 16:30
In Hengelo Gelderland bij Karlista Fontijn aan de Koningsweg 14.

Wat ziekte jou wil vertellen…..
In ieders leven, zijn gebeurtenissen waarbij je een traumamoment hebt ervaren. Vaak is dat onbewust! Deze ervaring zet zich dan vast in je lichaam en zo ontstaan een blokkade. Deze blokkade zorgt er dan voor dat de energie dan niet goed kan doorstromen.

Deze “deel” opleiding gaat jou leren om de verdieping en betekenis van de organen van het menselijk lichaam te leren kennen. Zowel de functie van de organen als wel de psychisch overdrachtelijke betekenis van de organen.

Naast de raadpleging van doktoren en artsen is het buitengewoon noodzakelijk naar de psychische oorzaak van de kwaal te kijken ten uiteinde heling en balans te kunnen weervinden. Op deze wijze kan men de levenslessen eigen maken en evolutie bewust beleven.

In deze opleiding leer je de taal van de ziel en het signaal van het lichaam, de organen, weer te kennen. Zowel op paramedische als op psychisch sociaal gebied. De informatie leren communiceren van organen, spieren, gewrichten, klieren en andere lichaamsdelen.

Wat leer je op deze opleiding? Kijk hiervoor op www.karlistafontijn.nl

Deze opleiding duurt vier dagen of 8 avonden en wordt afgerond met het examen SNU Paramedisch & Psychosociaal Mediumschap. Je ontvangt ook het consultenboek Mediumjaco, “Uit het hart gegrepen”.

Bijdrage: € 575,– Incl. consultenboek MediumJaco en incl. examen SNU.

Hier kun je inschrijven

Ik heet je van harte welkom voor een meditatie, consult of opleiding!